Controloc Control

Polityka prywatności

 

Takeda Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-838, Ul. Prosta 68, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000237611 o nr NIP: 5262868535, nr REGON: 140182656 oraz o kapitale zakładowym 81 000,00 zł. (dalej: „Takeda”) działa z poszanowaniem prywatności Użytkowników (osób korzystających z Serwisów – stron internetowych administrowanych przez Takeda” i jest administratorem danych osobowych Użytkowników.

Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie wszelkich zasad udostępniania przez Użytkowników danych osobowych podczas korzystania z niniejszej strony internetowej.

Użytkownik korzystający z niniejszej strony internetowej zgadza się na warunki określone Polityką Prywatności, zatem poprzez przekazanie danych Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych i udostępnia je dobrowolnie. Użytkownik ma prawo wglądu do zgromadzonych danych, ich weryfikacji i zmiany, a także może żądać usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

Takeda będzie wykorzystywać przekazane dane osobowe (w tym imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) tylko w celu w jakim zostały przekazane np. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, umożliwienie zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego, rozwoju świadczonej usługi lub Serwisu, do prowadzenia działalności edukacyjnej lub marketingowej. W przypadku treści przeznaczonych dla osób uprawnionych do wystawiania recept Takeda może poprosić Użytkownika o podanie dodatkowych danych, w szczególności numeru identyfikującego prawo wykonywania zawodu, by dokonać weryfikacji danych osób, które są uprawnione do uzyskania treści dedykowanych wyłącznie osobom uprawnionym do wystawiania recept.

Wszelkie dane są przechowywane i przetwarzane w sposób mający zapewnić ich bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Należy jednak pamiętać, że transmisja danych w formie elektronicznej zawsze może rodzić niebezpieczeństwo ich utraty lub wydostania się do wiadomości nieuprawnionych – na skutek bezprawnych działań osób trzecich.

Takeda może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom, z których usług korzysta w związku z administrowaniem Serwisem, a także innym spółkom z grupy Takeda. Zostaną one zobowiązane do zachowania odpowiednich standardów bezpieczeństwa i nie będą uprawnione do wykorzystania danych osobowych w celach innych niż te dla których zostały przekazane. Ponadto, Takeda może przekazywać dane osobowe organom państwowym lub podmiotom odpowiedzialnym w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności w zakresie zgłaszania działań niepożądanych.

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki Prywatności bez podania przyczyny. Informacja o dacie wejścia w życie nowej wersji Polityki Prywatności będzie każdorazowo umieszczona w jej treści.

Wszelkie pytania, prośby i wątpliwości w zakresie Polityki Prywatności lub danych przetwarzanych i gromadzonych na stronie Serwisu proszę kierować mailowo na adres: info.warszawa@takeda.com lub listownie na adres siedziby Takeda.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.03.2016


Takeda Polska sp. z o.o.
Kontakt

Ul. Prosta 68

00-838 Warszawa

Telefon recepcja:+48 22 608 13 00 / -01

Fax recepcja:+48 22 608 13 03

E-mail:info.warszawa@takeda.com

NIP:526 28 68 535; Kapitał zakładowy:81 000, 00 zł; KRS:0000237611; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

SPYTAJ NASZEGO EKSPERTA!
mgr farmacji Barbara Bielska

Absolwentka Wydziału Farmacji Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny) we Wrocławiu. Specjalista farmacji aptecznej. Od 1993 roku kierownik Apteki we Wrocławiu, a później w Warszawie. Należy do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie.

Administratorem danych jest Takeda Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 68. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem niniejszego formularza przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zapytania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Jeśli chcesz zgłosić wystąpienie działania niepożądanego lub inną informację dotyczącą bezpieczeństwa stosowania produktów Takeda, kliknij tutaj.

Jeśli chcesz pobrać formularz zgłoszenia działania niepożądanego, kliknij tutaj. Możesz także skontaktować się telefonicznie z osobą odpowiedzialną za nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych pod nr telefonu: +48 602 761 141 lub +48 602 761 142

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

zamknij Niniejsza strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce dotyczącej cookies.