Controloc Control

CZAS NA ŻYCIE

BEZ ZGAGI!


POBIERZ ULOTKĘ DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ›
O zgadze

Budowa układu pokarmowego

Dokładna znajomość budowy ludzkiego układu pokarmowego pomaga w zrozumieniu pochodzenia niektórych symptomów i chorób. Chociaż zadania jakie pełni układ pokarmowy wydają się być znane, to warto wspomnieć o kilku mechanizmach jego działania, które nie dla każdego są oczywiste .

 

Budowa anatomiczna układu pokarmowego człowieka

Pierwszą częścią układu pokarmowego jest jama ustna. To w niej odbywa się wstępne rozdrabnianie jedzenia oraz formowanie kęsa pokarmowego. Warto również zauważyć, że właśnie w jamie ustnej zachodzi wstępne trawienie pokarmów, dzięki enzymom, które zawarte są w ślinie produkowanej przez ślinianki. Jest to oczywiście wstępna faza obróbki biochemicznej pożywienia. W dalszej kolejności kęs pokarmowy trafia do przełyku, czyli rury mięśniowej łączącej jamę ustną z żołądkiem. To swoistego rodzaju łącznik pierwszego odcinka przewodu pokarmowego z żołądkiem. W jego przebiegu nie zachodzi trawienie.

 

Żołądek

Przełyk w dalszej kolejności przechodzi w żołądek – worek mięśniowy w którym zawarty jest między innymi kwas solny (HCl). Warto zaznaczyć, że w miejscu przejścia przełyku w żołądek występuje pierścień mięśniowy – nazywany zwieraczem dolnym przełyku (ang. LES). Jego funkcją jest zapobieganie cofania się kwaśnej treści jelitowej do światła przełyku. Patologia tej części przełyku może być związana z występowaniem refluksu żołądkowo – przełykowego. W żołądku następuje kolejny etap trawienia pokarmów, które w zależności od swojej budowy biochemicznej w różnym stopniu zalegają właśnie w żołądku.

 

Dwunastnica i jelito cienkie

Końcowy odcinek żołądka nazywany jest odźwiernikiem, który przechodzi w dwunastnicę – pierwszy odcinek jelita cienkiego. To właśnie tutaj zachodzi najbardziej intensywne wchłanianie pokarmów. To również tutaj swoje ujście ma brodawka Vatera, do której przyłączają się przewody pochodzące z trzustki oraz wątroby. Jak wcześniej wspomniano, dwunastnica stanowi pierwszy odcinek jelita cienkiego, który jest najdłuższą częścią układu pokarmowego człowieka – jego długość dochodzi nawet do 6 metrów! Od wewnątrz jelito jest wyścielone kosmkami jelitowymi –szacuje się, że jest ich około 10 milionów. Ulegają one ciągłemu złuszczaniu i „wymianie”. Dzięki tak dużej ich ilości, powierzchnia chłonna jelita jest bardzo duża i wynosi nawet 200 metrów kwadratowych.

 

Podział jelita cienkiego

Ogólny podział jelita cienkiego obejmuje dwunastnicę, jelito czcze oraz jelito kręte. Główną funkcją tej części jelita cienkiego jest trawienie oraz wchłanianie pokarmu. Nazwa „jelito cienkie” jest zgodna z faktyczną wielkością jego przekroju wynoszącą około 3 centymetrów. Jelito cienkie przechodzi w jelito grube. Przejście to, nie jest jednak do końca płynne. Te dwie różne części jelita cienkiego oddzielone są od siebie specjalną zastawką – zastawką Bauchina.  To swoistego rodzaju „śluza”, która chroni przed przedostaniem się flory bakteryjnej jelita grubego w kierunku jelita cienkiego.

 

Jelito grube

Jelito grube ma zupełnie inną budowę niż jelito cienkie co jest związane z jego funkcją. Właśnie w jelicie grubym zachodzi końcowy proces trawienia pokarmów, wchłanianie wody oraz formowanie kału. Z anatomicznego punktu widzenia można wyróżnić kątnicę (z tej części uchodzi wyrostek robaczkowy), wstępnicę, poprzecznicę, zstępnicę oraz esicę. Końcowym odcinkiem jelita grubego jest odbytnica zakończona odbytem.

 

Układ pokarmowy złożony jest z wielu narządów – oprócz oczywistej funkcji trawienia oraz wchłaniania pokarmów, jego funkcja polega również na eliminacji niestrawionych części pożywienia. W funkcjonowaniu układu pokarmowego niebagatelną funkcję odgrywają również dodatkowe gruczoły, które biorą udział w trawieniu – należą do nich wątroba oraz trzustka.

 

Należy pamiętać, że przewód pokarmowy stanowi punkt wyjścia wielu różnych chorób, niestety również nowotworowych. Rak jelita grubego jest jednym z trzech najczęściej występujących nowotworów zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn – warto zatem pamiętać o badaniach profilaktycznych.

Takeda Pharma sp. z o.o.
Kontakt

Ul. Prosta 68

00-838 Warszawa

Telefon recepcja:+48 22 608 13 00 / -01

Fax recepcja:+48 22 608 13 03

E-mail:info.warszawa@takeda.com

NIP:526 28 68 535, BDO: 000015530; Kapitał zakładowy:252 071 200 zł; KRS:0000237611; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

FORMULARZ KONTAKTOWY

Administratorem danych jest Takeda Pharma Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 68. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem niniejszego formularza przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zapytania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Jeśli chcesz zgłosić wystąpienie działania niepożądanego lub inną informację dotyczącą bezpieczeństwa stosowania produktów Takeda, kliknij tutaj.
Minimum informacji potrzebnych do zgłoszenia zdarzenia niepożądanego to:
• Dane osoby zgłaszającej (imię i nazwisko lub inicjały, nr telefonu lub adres mailowy)
• Dane pacjenta (inicjały, wiek, płeć)
• Nazwa leku lub substancji czynnej
• Przynajmniej jedno działanie/zdarzenie niepożądane”


Jeśli chcesz pobrać formularz zgłoszenia działania niepożądanego, kliknij tutaj. Możesz także skontaktować się telefonicznie z osobą odpowiedzialną za nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych pod nr telefonu: +48 735 227 575

Jeśli chcesz zgłosić reklamację jakościową lub inne zapytanie dotyczące jakości produktu firmy kliknij tutaj.
Minimum informacji potrzebnych do zgłoszenia reklamacji jakościowej to:
• Nazwa i moc produktu
• Numer serii
• Data wykrycia i opis wady jakościowej
• Ilość opakowań, których dotyczy zgłoszenie
• Dane kontaktowe osoby/ firmy zgłaszającej reklamacje”

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

zamknij Niniejsza strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce dotyczącej cookies.