Controloc Control

CZAS NA ŻYCIE

BEZ ZGAGI!


POBIERZ ULOTKĘ DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ›
O zgadze

Czynniki wywołujące chorobę refluksową

Choroba refluksowa przełyku jest schorzeniem, które polega na przedostawaniu się kwaśnej treści żołądkowej do światła przełyku. Ważną kwestią jest określenie czynnika, który wyzwala refluks. Aby dokładnie zrozumieć problem, należy zapoznać się z anatomią przełyku.

  

Czym jest zwieracz dolny przełyku?

 

W patogenezie tej choroby znaczenie ma mięsień – zwieracz dolny przełyku (ang. LES – lower esophageal sphincter). W warunkach fizjologicznych jest napięty i ulega rozkurczowi, kiedy przez światło przewodu pokarmowego przechodzi kęs pokarmu lub płyn w celu przedostania się z przełyku do żołądka. Mięsień ten unerwiony jest przez nerw błędny. W chorobie refluskowej występuje spadek napięcia mięśnia zwieracza dolnego przełyku, w wyniku czego dochodzi do stałego zarzucania kwaśnej treści żołądkowej do światła przełyku i pojawiania się nieprzyjemnych objawów o typie zgagi. Chorzy skarżą się głownie na nieprzyjemne uczucie palącego bólu lokalizującego się za mostkiem. Może występować także kwaśny posmak w ustach, czy też kaszel.

  

Z uwagi na dyskomfort, dokuczliwe objawy oraz powikłania (na przykład przełyk Barretta), jakie może powodować choroba refluksowa przełyku, warto znać te czynniki, które mogą predysponować do wystąpienia schorzenia i ewentualnie, jeśli to możliwe poddać je modyfikacjom.

 

Zgaga a ciąża

 

Co ciekawe, choroba refluksowa może występować w fizjologicznym stanie, jakim jest ciąża. Dzieje się tak głównie przez działanie hormonów oraz zmianę wzajemnych stosunków narządów w jamie brzusznej, z powodu powiększającej się macicy zawierającej rozwijający się płód, w wyniku czego dochodzi także do zmiany ciśnień.

 

Zgaga a nadwaga

 

Czynnikiem rozwoju choroby refluksowej przełyku jest między innymi nadwaga, która należy do tak zwanych czynników modyfikowalnych. Właściwą masę ciała w stosunku do wzrostu można określić za pomocą indeksu BMI (ang. Body Mass Index). Za wartość prawidłową uznaję się BMI mieszczące się w graniach 18,5 – 24. 99.

 

Zgaga a leki

 

Choroba refluksowa jest związana także ze stosowaniem niektórych leków, które mogą mieć wpływ na napięcie zwieracza dolnego przełyku, powodując jego rozluźnienie, w wyniku czego dochodzi do przedostawania się kwaśnej treści żołądkowej do światła przełyku. Można wyróżnić kilka grup leków, które przyczyniają się do rozwoju tej choroby. Z popularnych środków farmakologicznych, które stosowane są w codziennej praktyce, warto wspomnieć o azotanach- należą do nich takie związki jak nitrogliceryna czy też molsydomina. Jednym z zastosowań nitrogliceryny jest jej podjęzykowe podanie w przypadku wystąpienia bólu wieńcowego.

  

Inną grupą leków, która ma związek z powstawaniem choroby refluksowej przełyku są blokery kanałów wapniowych – z farmakologicznego punktu widzenia, środki te dzielą się na pochodne dihydropirydyny oraz pochodne niedihydropirydyny. Leki te stosowane są głównie w kardiologii, w terapii takich chorób jak nadciśnienie tętnicze czy też dusznica bolesna. Mają również zastosowanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca, takich jak tachykardia nadkomorowa.

Kolejną grupą leków, która może mieć wpływ na rozwój choroby refluksowej przełyku są środki, które mają zastosowanie w terapii astmy – mowa o β-2 mimetykach.

  

Zgaga a cukrzyca

 

Czynnikiem chorobowym, który może zwiększyć szansę wystąpienia choroby refluksowej przełyku jest także cukrzyca. Innym schorzeniem predysponującym do wystąpienia tej nieprawidłowości może być także przepuklina rozworu przełykowego, w wyniku której dochodzi do przemieszczenia się części żołądka do klatki piersiowej.

  

Jak widać czynniki, które mogą przyczyniać się do powstawania choroby refluksowej przełyku w większość przypadków są modyfikowalne. W przypadku wystąpienia niepożądanych objawów warto poddać dokładnej analizie zażywane leki, które stosowane są w terapii innych schorzeń, niż tych z kręgu układu pokarmowego. Nie bez znaczenia jest także dbanie o odpowiednią masę ciała, nie tylko z uwagi na ryzyko rozwinięcia choroby refluksową przełyku, ale w kontekście zdrowia całego organizmu. 

Takeda Pharma sp. z o.o.
Kontakt

Ul. Prosta 68

00-838 Warszawa

Telefon recepcja:+48 22 608 13 00 / -01

Fax recepcja:+48 22 608 13 03

E-mail:info.warszawa@takeda.com

NIP:526 28 68 535, BDO: 000015530; Kapitał zakładowy:252 071 200 zł; KRS:0000237611; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

SPYTAJ NASZEGO EKSPERTA!
mgr farmacji Barbara Bielska

Absolwentka Wydziału Farmacji Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny) we Wrocławiu. Specjalista farmacji aptecznej. Od 1993 roku kierownik Apteki we Wrocławiu, a później w Warszawie. Należy do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie.

Administratorem danych jest Takeda Pharma Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 68. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem niniejszego formularza przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zapytania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Jeśli chcesz zgłosić wystąpienie działania niepożądanego lub inną informację dotyczącą bezpieczeństwa stosowania produktów Takeda, kliknij tutaj.

Jeśli chcesz pobrać formularz zgłoszenia działania niepożądanego, kliknij tutaj. Możesz także skontaktować się telefonicznie z osobą odpowiedzialną za nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych pod nr telefonu: +48 735 227 575

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

zamknij Niniejsza strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce dotyczącej cookies.