Controloc Control

CZAS NA ŻYCIE

BEZ ZGAGI!


POBIERZ ULOTKĘ DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ›
O zgadze

Żołądek – jaka jest jego funkcja i jak jest zbudowany

Żołądek jest częścią układu pokarmowego, która znajduje się w jamie brzusznej. To narząd, który zmienia swój kształt, wielkość oraz położenie w zależności od wypełnienia oraz postawy ciała.

 

 

Jak zbudowany jest żołądek?

Budowa żołądka - budowa histologiczna i podział  anatomiczny.

Podział anatomiczny

Przełyk jest częścią układu pokarmowego, która łączy gardło z żołądkiem. Miejsce połączenia przełyku z żołądkiem nazywamy wpustem żołądka. Właśnie w tej okolicy znajduje się zwieracz dolny przełyku (ang. LES), który zapobiega cofaniu się treści żołądkowej do światła przełyku. Wyróżniamy przednią oraz tylną ścianę żołądka, które są połączone ze sobą krzywiznami – po stronie prawej jest to krzywizna mniejsza, a po stronie lewej krzywizna większa. Ściany żołądka są powleczone otrzewną. Najwyższy punkt żołądka nazywany jest dnem, który w niższych partiach przechodzi w trzon. Trzon zaś przechodzi w część przedodźwiernikową oraz odźwiernik – to tak zwane części dystalne żołądka. W dalszej kolejności znajduje się jelito cienkie, (które dzielimy na dwunastnicę, jelito czcze oraz kręte). Wielkość żołądka jest osobniczo zmienna i zależy od wielu czynników, a kształt jego zmienia się w zależności od wypełnienia.

 

 Budowa histologiczna

Budowa histologiczna odnosi się do szczegółowej budowy tkanek żywego organizmu. Ściana żołąddka zbudowana jest z 4 warstw (błon). Poczynając od najbardziej wewnętrznej są to: błona śluzowa, błona podśluzowa, mięśniowa oraz zewnętrznej surowicza… W błonie śluzowej żołądka znajdują się gruczoły wydzielające kwas solny i enzymy biorące udział w trawieniu pokarmów, są to między innymi komórki okładzinowe i komórki główne. W gruczołach żołądkowych znajdują się też komórki śluzowe, dokrewne APUD (system komórek endokrynnych) oraz komórki  macierzyste.

 

 

Jaką funkcję pełni żołądek?

Żołądek pełni dwie funkcje – mechaniczną oraz chemiczną. Pracująca mięśniówka pozwala na mieszanie treści żołądkowej, rozdrobnienie oraz przemieszczenie jej w kierunku dalszego odcinka przewodu pokarmowego, jakim jest jelito cienkie.. Warto zaznaczyć, że aktywność motoryczna żołądka wykazuje zróżnicowanie pod względem części żołądka – inaczej żołądek pracuje w części wpustowej (dystalnie do przełyku) oraz odźwiernikowej (części położonej bezpośrednio przed jelitem cienkim). Część wpustowa pełni rolę swoistego „magazynu” pokarmu, zaś część odźwiernikowa odpowiedzialna jest za mieszanie pokarmu z wydzieliną soku żołądkowego oraz przesuwania go do dwunastnicy. W żołądku wytwarzany jest również sok żołądkowy, który bierze udział w trawieniu pokarmów.

 

Czas przebywania pokarmu w żołądku jest różny i zależy od jego właściwości fizykochemicznych. Płyny ulegają szybszemu pasażowi niż pokarmy stałe. Z żołądka najszybciej przesuwane są pokarmy białkowe, dłużej zalegają węglowodany  oraz tłuszcze. Opróżnianie żołądka to złożony proces, który jest efektem wspólnej pracy żołądka, zwieracza odźwiernika oraz dwunastnicy. Odruchy związane z opróżnianiem żołądka są kontrolowane przez odpowiednie unerwienie oraz oddziaływanie hormonów żołądkowo – jelitowych. Trawienie pokarmu jest złożonym procesem, który rozpoczyna się już w jamie ustnej. W żołądku trawione są głównie białka – kwaśne pH soku żołądkowego (spowodowane wydzielaniem i obecnością kwasu solnego)  powoduje przekształcenie pepsynogenu do pepsyny, która rozpoczyna trawienie białek, a hamuje aktywność amylazy zawartej w ślinie, która odpowiedzialna jest za trawienie węglowodanów. W dalszych odcinkach przewodu pokarmowego wydzielany jest między innymi sok trzustkowy, jelitowy oraz żółć, które są niezbędne do dalszego prawidłowego trawienia  białek, tłuszczów i węglowodanów.

 

Nie można zapominać również o funkcji bakteriobójczej soku żołądkowego – niskie pH żołądka umożliwia unieszkodliwienie niektórych patogenów, bakterii, grzybów i wirusów znajdujących się w pokarmach lub dostających się do organizmu droga pokarmową, które mogą być odpowiedzialne za występowanie różnych stanów chorobowych. Niestety pewna część patogenów może jednak być odporna na działanie kwaśnego soku żołądkowego.

Takeda Pharma sp. z o.o.
Kontakt

Ul. Prosta 68

00-838 Warszawa

Telefon recepcja:+48 22 608 13 00 / -01

Fax recepcja:+48 22 608 13 03

E-mail:info.warszawa@takeda.com

NIP:526 28 68 535, BDO: 000015530; Kapitał zakładowy:252 071 200 zł; KRS:0000237611; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

FORMULARZ KONTAKTOWY

Administratorem danych jest Takeda Pharma Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 68. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem niniejszego formularza przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zapytania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Jeśli chcesz zgłosić wystąpienie działania niepożądanego lub inną informację dotyczącą bezpieczeństwa stosowania produktów Takeda, kliknij tutaj.
Minimum informacji potrzebnych do zgłoszenia zdarzenia niepożądanego to:
• Dane osoby zgłaszającej (imię i nazwisko lub inicjały, nr telefonu lub adres mailowy)
• Dane pacjenta (inicjały, wiek, płeć)
• Nazwa leku lub substancji czynnej
• Przynajmniej jedno działanie/zdarzenie niepożądane”


Jeśli chcesz pobrać formularz zgłoszenia działania niepożądanego, kliknij tutaj. Możesz także skontaktować się telefonicznie z osobą odpowiedzialną za nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych pod nr telefonu: +48 735 227 575

Jeśli chcesz zgłosić reklamację jakościową lub inne zapytanie dotyczące jakości produktu firmy kliknij tutaj.
Minimum informacji potrzebnych do zgłoszenia reklamacji jakościowej to:
• Nazwa i moc produktu
• Numer serii
• Data wykrycia i opis wady jakościowej
• Ilość opakowań, których dotyczy zgłoszenie
• Dane kontaktowe osoby/ firmy zgłaszającej reklamacje”

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

zamknij Niniejsza strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce dotyczącej cookies.